•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Publicaties

Dit is onze digitale boekenkast. Handig om even iets in op te zoeken, of te verdiepen als er naar verwezen wordt. 
De publicaties staan op jaartal gesorteerd.

Terug naar Startpunt Arnhems Mantelzorg Akkoord

VISIE - Samen sterk voor mantelzorg - 2020

Visiedocument van Gemeenten, MantelzorgNL, werkgevers, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. Download de publicatie hier Lees meer »

Regiobeeld Arnhem 2019-2030 - Menzis

De leeftijdsopbouw van de bevolking in Arnhem is vergelijkbaar met gemiddeld Nederland, maar er wordt de komende jaren een sterkere vergrijzing en... Lees meer »

Meerjaren beleidsplan 2020 - 2025 - MantelzorgNL

Lees hier het meerjarenplan van MantelzorgNL Lees meer »

Onderzoek naar lokale mantelzorgondersteuning - Spectrum 2020

Maar liefst één op de drie volwassenen is mantelzorger en zij zijn allen hard nodig. Mantelzorg komt vroeg of laat op ieders pad. E Lees meer »

VISIE - Jaarplan 2021 - MantelzorgNL

MANTELZORG: GEWOON ÉN BIJZONDER Jaarplan MantelzorgNL 2021 Lees de publicatie via deze link Lees meer »

ONDERZOEK - Jonge mantelzorgers en hun zorg(en) - mei 2020

Uitgevoerd door: Panelwizard In opdracht van: Ministerie VWS Doel: inzicht verkrijgen in hoeverre jonge mantelzorgers praten over de zorg en/of hul... Lees meer »

ONDERZOEK - Blijvende bron van zorg - 2020

In dit onderzoek beschrijft het SCP de ontwikkelingen in de informele hulp tussen 2014 en 2019. Ze kijken naar de opvattingen over informele hulp,... Lees meer »

ONDERZOEK - Rapport [Ont]Regel de Mantelzorg - 2019

De afgelopen maanden heeft een denktank zich gebogen over welke acties en regels in wetten over mantelzorgen eenvoudiger gemaakt of geschrapt kunne... Lees meer »

Model informele zorg - Mezzo 2017

In een participatiesamenleving is een duurzame en effectieve mix van formele en informele zorg noodzakelijk. Uitgangspunt daarbij is dat mantelzorg... Lees meer »

Basisfuncties Lokale ondersteuning vrijwilligerswerk en mantelzorg - VWS 2009

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Mezzo (nu Mantelzorg.nl) en het Ministerie van VWS spraken in 2009 de ambitie uit om gezamenlijk een visie... Lees meer »