•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Startpunt Expertisecentrum

Het ondersteunen van mantelzorgers begint bij bewustwording en inzicht krijgen in hun draaglast en draagkracht.

 • Wat ligt er allemaal op hun bordje?
 • Welke acties geven energie?
 • Waar zitten de energielekken?
 • Wie uit de familie- en vriendenkring ondersteunt hen hierbij?
 • En hoe lang denken ze de zorgrol vol te willen, kunnen en moeten houden?

Allemaal vragen waarvan de antwoorden veel inzicht geven. Het helpt de mantelzorger om de eigen zorgrol het best passend te maken. Hierdoor kan de mantelzorger beter, langer en met meer plezier zijn of haar rol invullen. Inzicht, inspiratie en activatie, daar draait het om.

Goed in gesprek met mantelzorgers

Om de beste zorg te leveren, is samenwerken met familie en vrienden van de zorgvrager essentieel. Zij kennen de zorgvrager goed en zijn daarmee van grote waarde. Het is dus belangrijk om met mantelzorgers in gesprek te gaan. Een goede samenwerking staat of valt met goede communicatie. Hieronder staan 8 praktische tips voor de samenwerking met mantelzorgers.

 • Tip 1: leuk, veel verschillen! Niet iedereen is hetzelfde, heb oog voor diversiteit, sociale achtergrond en sluit aan bij de relatie en de gewoontes die zorgvrager en mantelzorger hebben.
 • Tip 2: waardevol, spoor informatie op! Doe je voordeel met de waardevolle informatie die de mantelzorger vanuit eigen ervaring kan geven over de zorgvrager.
 • Tip 3: maatwerk, eerst vragen, dan aanbieden! Vraag waaraan behoefte is en geef bijvoorbeeld meer informatie. Of bespreek wat vrijwilligers kunnen doen, zodat de mantelzorger even een adempauze kan nemen
 • Tip 4: handig, één contactpersoon! Zorg ervoor dat je een vaste contactpersoon in de familie hebt. Ook de mantelzorger heeft graag één vaste zorgprofessional die makkelijk bereikbaar is per telefoon.
 • Tip 5: valkuil, voorkom misverstanden! Leg afspraken met de familie vast in het zorgplan en stem regelmatig af of de afspraken wederzijds nog voldoen.
 • Tip 6: duidelijkheid, wees open! Bied veel ruimte voor persoonlijke wensen en wees open over wat ieders rol kan zijn.
 • Tip 7: één op één contact! Vraag regelmatig aan mantelzorgers hoe het met hen gaat. En doe dat niet in het ”voorbijgaan” of waar de zorgvrager bij is. Zodat de mantelzorger vrijuit kan spreken.
 • Tip 8: wijs de weg! Zorg dat je op de hoogte bent van de ondersteuningsmogelijkheden voor mantelzorgers bij de instelling waar je werkt of via MVT Arnhem.Wat is mantelzorg?

De Nationale Raad voor de Volksgezondheid definieert mantelzorg als volgt: ‘Mantelzorg is zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende, door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening direct voortvloeit uit de sociale relatie.’ Mantelzorg kan allerlei vormen van zorg/hulp omvatten, zoals huishoudelijke hulp, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding, emotionele steun en toezicht.Wie zorgt er voor de mantelzorger?

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) zijn gemeenten verantwoordelijk voor de ondersteuning, versterking en waardering van haar mantelzorgers.
Mantelzorgondersteuning is een algemene, vrij toegankelijk basisvoorziening. De geboden ondersteuning aan mantelzorgers zorgt ervoor dat de (kwetsbare) naasten voor wie zij zorgen, prettig kunnen leven, langer thuis kunnen wonen en mee kunnen blijven doen aan de samenleving.

De gemeente Arnhem hanteert voor een aantal onderdelen van de mantelzorgondersteuning, zoals het mantelzorgcompliment, een drempel. Als iemand langdurig (langer dan 3 maanden) en intensief (meer dan 8 uur per week) onbetaald zorgt voor een naaste die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is. kan de mantelzorger van deze aanvullende ondersteuning gebruik maken.