•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Mantelzorg & cultuur

Om mantelzorgers die zorgen voor iemand met verschillende culturen te begrijpen is het van belang de achtergrond van de zorgvragers te beschrijven. Deze zorgvragers zijn van oorsprong geëmigreerd en noemen we migranten. Migranten bestaan uit 2 groepen: arbeidsmigranten en vluchtelingen.

 • Arbeidsmigranten
  In de jaren 60 kwamen de eerste generatie arbeidsmigranten naar Nederland om te werken. Merendeels waren dit mannen uit Turkije en Marokko. In de jaren 70 werd het gezin herenigd en kwamen de echtgenoten en kinderen naar Nederland. De mannen leerden de Nederlandse taal zelf aan tijdens het werk en kregen meestal geen opleiding in de Nederlandse taal. De echtgenoten hadden geen inburgeringsplicht en zorgden voor de kinderen. Hierdoor hebben ze geen opleiding gehad in de Nederlandse taal. De kinderen leerden de Nederlandse taal op school en waren de tweede generatie migranten. In de jaren 90 werd inburgering verplicht voor arbeidsmigranten en moest men de Nederlandse taal leren op NT2 niveau.
  Inmiddels is de eerste generatie met pensioen en neemt de vergrijzing toe, waardoor het aantal mantelzorger kleiner wordt en het aantal zorgvragers groter. De eerste generatie migranten hebben zorg nodig vanwege de meest voorkomende ziekten zoals hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en dementie. De tweede generatie migranten en ook de derde generatie zorgen voor hen.
 • Vluchtelingen
  Vluchtelingen zijn er in alle tijden geweest. Een vluchteling wordt gedefinieerd als iemand die zijn of haar land van herkomst ontvlucht vanwege gegronde vrees voor vervolging. Redenen voor vervolging kunnen zijn: ras of nationaliteit, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep. Vluchtelingen die door hun vlucht gescheiden zijn geraakt van hun gezin hebben recht op gezinshereniging. Vluchtelingen krijgen bescherming in het azielzoekers centrum en verhuizen na een aantal jaren naar een woning in een gemeente. In het vorige decenium mochten ze pas de Nederlandse taal leren als zij de status kregen. Dat duurde soms wel 6 jaar. Tegenwoordig leren ze meteen de taal via de inburgering. Ook de vluchtelingen uit het vorige decenium zijn niet voldoende taalvaardig. Deze vluchtelingen hebben vanwege de gezinshereniging ook een tweede en derde generatie kinderen. Deze kinderen mantelzorger voor hen als ze ziek zijn.

De grootste culturele groepen in Nederland zijn van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse afkomst. Daar komen de meer recente groepen bij afkomstig uit Afghanistan, Iran, Eritrea of Syrië. (Bron mantelzorgNL).
Een belangrijke taak is dat mantelzorgers met een andere cultuur tolken voor de eerste generatie en meegaan naar medici. Daarbij is het ook zo dat deze zorg als vanzelfsprekend wordt gezien en de 'plicht' is van de kinderen. Ook is het vanzelfsprekend dat ook jonge mantelzorgers (derde en vierde generatie) mee helpen zorgen. Inmiddels is er een generatiekloof ontstaan tussen de eerste en tweede generatie mbt de opvattingen over zorgen voor je naaste.

 

Wist je dat…

 • Vrouwen gemiddeld meer uren mantelzorg verlenen dan mannen?
 • En deze verdeling bij mantelzorgers met een migratieachtergrond nog schever ligt?
 • Mantelzorgers met een migratieachtergrond gemiddeld intensiever hulp verlenen?
 • Dat 12% van deze groep mantelzorgers aangeeft overbelast te zijn?
 • Opvallend is dat ouderdomsziekten zoals hart- en vaatziekten of dementie vaker voorkomen.
 • Zij vaak vanaf jonge leeftijd hulp verlenen binnen de familie?
 • Van de 17,3 miljoen inwoners in NL heeft 24% een migrantenachtergrond
 • Dat 38% van deze mantelzorgers aan geeft niet te weten dat er ondersteuning voor hen is?

(Bron: SCP)

Cultuursensitieve website van mantelzorgNL

MantelzorgNL is de landelijke organisatie die kennis deelt voor mantelzogers. Onder andere over mantelzorg-gerelateerde onderwerpen, zoals pgb, wonen, wat voor soort ondersteuning mogelijk is etc.  Delen de website van MantelzorgNL zijn vertaald in het Mandarijn, Turks, Farsi en modern Arabisch. Via het icoontje met NL, die je rechtsboven op de site kunt vinden, kom je op deze vertaalde informatie.

Website van MantelzorgNL nu ook toegankelijk voor anderstalige mantelzorgers - MantelzorgNL

Ook heeft MantelzorgNL drie nieuwe wegwzijers gemaakt om cultuursensitief werken met mantelzorgers te versterken. Bekijk ze hier: Drie nieuwe wegwijzers om cultuursensitief werken met mantelzorgers te versterken - MantelzorgNL

Aanbod MVT

Zorg jij intensief voor jou vader, moeder, partner, kind of iemand die langdurig ziek is? Heeft de persoon waar je voor zorgt een andere culturele achtergrond? Valt de zorg jou soms zwaar? Heb je behoefte aan bijeenkomsten met lotgenoten, informatie en ondersteuning? Dan kan MVT je ondersteunen. MVT Arnhem heeft jou als mantelzorger met een andere cultuur het volgende te bieden:

 

Theesalon

De theesalon 4 x per jaar in Arnhem Noord en 4x per jaar Arnhem Zuid. Voor alle culturen. Tolken zijn aanwezig in de Turkse, Marokkaanse en Afghaanse taal. De theesalon is speciaal voor vrouwen die familiezorg geven. In deze theesalon ontmoet je andere mantelzorgers die zorgen voor iemand anders. Wat hier verteld wordt is vertrouwelijk en het is fijn om jou ervaringen te delen met vrouwen die hetzelfde meemaken. Er komen thema’s aan de orde zoals ontspanning, draaglast en draagkracht, zorgen voor jezelf en medische informatie. Afhankelijk waar behoefte aan is. Er is een Turks sprekende mantelzorgconsulent aanwezig waardoor de informatie ook in het Turks beschikbaar is. Uiteraard zijn andere culturen ook meer dan welkom.

Zie het activiteitenoverzicht voor de data dit jaar.

Onze theesalon is ook op Omroep Gelderland geweest. In de afleving van 'Gelderland helpt' krijg je een indruk van onze theesalon.

Er is ook een speciale appgroep van de mantelzorgers met verschillende culturen. In deze appgroep worden alle activiteiten gezet die georganiseerd worden en wordt je op de hoogte gehouden wanneer het mantelzorgcompliment kan worden aangevraagd en hoe, maar ook als we leuke acties hebben zoals de jaarlijkse dag van de mantelzorg.

Sleutelpersonen beschikbaar in Turks, Marokkaans en Afghaans (Perzisch)

Als mantelzorger komt er veel op je af. Er zijn ongetwijfeld zaken die je niet weet of ingewikkeld vindt en waarmee je diegene die je verzorgt, niet wilt belasten. Iemand anders om advies vragen of een gesprek aangaan om even je hart luchten, is heel prettig en geeft ruimte. MVT Arnhem staat graag voor je klaar. Wij helpen jou graag de juiste weg te wijzen. Dit kan in het Turks, Marokkaans en Perzisch, zodat je in jouw eigen taal met kunt praten over waar je als mantelzorger tegenaan loopt.

 • Sleutelpersoon Turks: Safure Karatay: 06 38668997 (whatapp of bel op werkdagen tussen 10-14 uur)
 • Sleutelpersoon Afghaans: Massaoud Omarzai: 06-10378638 (whatapp of bel op werkdagen tussen 10-14 uur)
 • Sleutelpersoon Marokkaans: Zineb el Khannaji: 06-23309269 (whatapp of bel op werkdagen tussen 10-14 uur)

Belmaatjes Turks, Marokkaans, Syrisch, Perzisch

Ook heeft MVT Arnhem Turks, Marokkaans, Syrisch en Perzisch sprekende belmaatjes die regelmatig luisteren naar hoe het met jou gaat en jouw taal spreekt. Heb je hier behoefte aan dan kun je bellen met ons kantoor op 026-3703540 (tussen 9 en 12 uur) of dit aangeven bij onze sleutelpersonen. Ons belmaatje belt jou dan binnen 2 weken terug.

 

Tolken

Artsen worden vaak geconfronteerd met kinderen (jonge mantelzorgers) die lijden onder het vertalen wat ze voor hun ouders vervullen. “Een kind wil zijn ouders graag helpen, en zal dus niet snel uit zichzelf die rol weigeren. Tegelijk heeft een kind de angst dat hij de vaktaal niet begrijpt, dus fouten maakt. En onderwerpen hoort die niet voor de oren van kinderen bestemd zijn. Een te grote verantwoording dat beschadigt het kind enorm. Daar groeit een kind niet zomaar overheen.” Wij adviseren om dan een tolk in te zetten. Dat kan alleen een professional doen. Vraag de professional er naar.

In de podcast met de titel: "Ik zorg, ik zorg, wat jij niet ziet" kun je horen hoe het is als je als jonge mantelzorger moet tolken voor jouw familie en dat dit voor pijnlijke situaties kan zorgen. Wil jij de podcast horen? Luister naar  https://open.spotify.com/episode/1zYP1nJdRuWPsm3YFwoRB1

Waar kun je als professional terecht om een tolk in te schakelen?
In Arnhem kunnen medische professionals rechtstreeks via Global tolk, een tolk inschakelen. Dat zijn alle medische professionals zoals bijvoorbeeld de huisarts, apotheek of het ziekenhuis. Vraag hiernaar bij jouw medische hulpverlener.

 

Palliatieve zorg

Deze video over palliatieve zorg laat zien hoe familiezorg wordt gegeven in een andere cultuur. Deze video helpt om inzicht te geven in dat hulp van buitenaf accepteren niet vanzelfsprekend is. Deze video is in het Turks en Nederlands.


 

Tips/links

Vaak is het voor mantelzorgers die zorgen voor migranten niet makkelijk de juiste zorg te vinden die past bij de cultuur, de leef- en eetgewoonten en waar de taal wordt gesproken. Via de site van thuiszorg Turkse ouderen kun je een overzicht vinden van passende thuiszorg organisaties voor Turkse en Marokkaanse ouderen in heel Nederland.

Stichting alzheimer
Dementie is volksziekte nummer één, steeds meer mensen krijgen hiermee te maken. Uit onderzoek onder mensen met een Turkse of Marokkaanse achtergrond blijkt dat er nog veel onbekendheid is met de ziekte. Of er wordt niet over gesproken vanwege taboes of uit respect voor degene met dementie. Hulp en ondersteuning blijkt lang niet altijd makkelijk te vinden. Daarom lanceert Alzheimer Nederland een informatiecampagneAlzheimer heeft ook informatie over dementie in het Turks en Marokkaans. bekijk hier de website:

Turks: https://www.dementie.nl/turc

Marokkaans: https://www.dementie.nl/maroc

 

 

Stichting gezondheid Allochtonen Nederland (SGAN)

De landelijke organisatie SGAN komt op voor de belangen van allochtone patiënten en hun families. De dienstverlening voor patiënten is gericht op hun zelfredzaamheid door een actieve rol te spelen in  advisering, begeleiding en doorverwijzing binnen de gezondheidszorg. Daarnaast functioneert SGAN als een schakel tussen patiënten en gezondheidsorganisaties. SGAN wil ervoor zorgen dat de allochtone bevolking van kennis wordt voorzien over de gezondheidszorg en veel voorkomende aandoeningen en dat de allochtone patië​​nten worden ondersteund bij hun ziekteproces. De wereld van de gezondheidszorg is complex en voor migranten en hun mantelzorgers kan dit nog lastiger zijn door bv. taalproblemen, onbekendheid met een ziekte of door een andere manier van omgaan met een ziekte. Hulp van mensen met dezelfde cultuur kan daardoor heel waardevol zijn. SGAN heeft de volgende dienstverlening:

 • Inloopspreekuur voor vragen over allerlei ziektes
 • Lotgenotencontact
 • Belangenbehartiging en bevordering van zelfredzaamheid
 • Patiëntenbezoek voor morele en psychische steun
 • Doorverwijzing naar o.a. thuiszorginstellingen
 • Voorlichtingsbijeenkomsten

SGAN kan je helpen met informatie over aandoeningen en behandelingen in samenhang met culturele en religieuze achtergronden van diverse allochtone groepen.  Ook bieden ze nazorg of hulp  bij het zoeken van een ervaringsdeskundige, coach/trainer of een (allochtone) onderzoeker, die diverse talen spreekt en ervaring heeft binnen de zorg. Op www.sgan.nl/activiteiten vind je de informatie in het Turks, Arabisch, Spaans en Koerdisch.

 

Pharos

Het landelijk expertisecentrum Pharos draagt bij aan het terugdringen van grote gezondheidsverschillen via praktische informatie over ziekten. De informatie over ziekten zijn er in diverse talen, maar er is ook praktische informatie wat eenvoudig wordt uitgelegd of aan de hand van beeldverhalen, voorzien van pictogrammen. Met deze informatie kun je degenen waar je voor zorgt informatie geven in de taal die zij begrijpen.

 

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)

Dit is een landelijk netwerk van/voor oudere migranten. Het NOOM vertegenwoordigt 55-plussers met een Caribische, Chinese, Kaapverdische, Marokkaanse, Molukse, Surinaamse, Turkse of vluchtelingenachtergrond en de vroegere gastarbeiders uit Griekenland, Italië, Portugal, Spanje en voormalig Joegoslavië. In totaal gaat het om zo’n 400.000 mensen. Deze groep verdubbelt in omvang tussen nu en 2035 en verdrievoudigt de komende 25 jaar.

Migrantenouderen kunnen terecht bij de Ouderen-Infolijn (tel: 030 – 3400 600) op werkdagen met al hun vragen en/of voor een luisterend oor. 
Oudere migranten worden desgewenst te woord gestaan door een vrijwilliger die zelf een Caribische, Chinese, Italiaanse, Kaapverdische, Marokkaanse, Molukse, Spaanse, Surinaamse of Turkse achtergrond heeft. kijk op www.netwerknoom.nl voor meer informatie.