•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Startpunt Arnhems Mantelzorg Akoord

Op deze pagina vind je alle informatie over het Akkoord. Maar ook interessante onderzoeken, methodieken en vooral veel inspiratie.

Hier staan we achter

 • Wij erkennen mantelzorg als belangrijke vorm van (informele) zorg.
  Mantelzorg is inherent verbonden aan - in principe - iedere zorgvraag.
  Dat vraagt erkenning en aandacht voor de positie, inzet en kwetsbaarheid van de mantelzorger en een passende benadering op maat.
 • De mantelzorger verdient het op een respectvolle wijze, aansluitend bij diens persoonlijke omstandigheden en die van de zorgvrager, benaderd te worden.
 • Niet de tijdsduur van de mantelzorg, maar de draaglast, draagkracht en het welzijn van de mantelzorger staan centraal bij de ondersteuning.
 • In samenspraak met de mantelzorger zoeken we naar de best mogelijke ondersteuning die aansluit bij de persoonlijke behoefte.
 • De mantelzorger is mede ketenpartner (op de eigen casus) in de zorg en beslist mee over het ondersteuningsaanbod. Formele en informele partners stemmen de werkwijze daarop af.

 
Wie doen er mee?

Deze organisaties hebben het Arnhems Mantelzorg Akkoord ondertekend.

Inspiratie

Nog meer tools, mooie voorbeelden en nog veel meer op een manier die bij jou past!

Vind je hier

Publicaties

Alle onderzoeken, visiedocumenten en andere interessante publicaties op een rijtje.

Bekijk ze hier

Toolkit

De Gideon is benoemd, en dan...
In deze toolkit lees je welke stappen er in iedere fase zijn. 

Ga naar de toolkitWe doen het samen!

Om een beweging te creëren binnen én tussen de organisaties maken we gebruik van de Gideon-aanpak of Gideonsbende. De bende bestaat uit een kleine groep actieve personen die als voorhoede optreden in deze ontwikkeling. Medewerkers die vanuit de verschillende organisaties samen de frontlinie vormen voor de verandering/beweging die we - van onderaf - willen realiseren. Iedere ondertekenaar wordt door zijn eigen Gideon in de bende vertegenwoordigd.

Binnen je eigen organisatie krijgt de Gideon steun van het bestuur, managers en communicatie.
Zo werken we samen, binnen en buiten de organisatie, aan een mantelzorgvriendelijke stad.

 • Home
 • Startpunt Akoord