•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Ondersteuning nodig?

Als je ondersteuning nodig hebt bij het aanvragen van een mantelzorgpauze, is het fijn om een vertrouwd iemand in je omgeving te vragen om mee te denken. Ken je niemand? Dan kunnen onderstaande organisaties helpen:

  • De mantelzorgmakelaar is een professional en ondersteunt mantelzorgers met alle regeltaken rond de zorg;
  • Adviespunt zorgbelang Gelderland, jeugdstem, Mee Geldersepoort en Thuis in clientondersteuning staan jou en je naaste bij met een cliëntondersteuner;
  • Voor informatie over mantelzorg en advies kun je terecht bij MVT Arnhem.
  • Daarnaast is er ondersteuning zoals het netwerk dementie arnhem en omgeving (NDAO) hulp bij acute logeerzorg en aanvraag wijkverpleging. 

Regelhulp
Naast respijt is het ook fijn om informatie te vinden over zorginformatie hulpmiddelen en ondersteuning. Hiervoor is de website regelhulp handig en praktisch. U kunt deze hier aanklikken.

Netwerk dementie Arnhem en Omstreken
Voor mensen die zorgen voor iemand met dementie kun je ook kijken op de website www.ndao.nl. Klik ook hier voor aanbod van mantelzorgondersteuning speciaal voor dementie.

Aanvraag wijkverpleging ook door mantelzorgers zelf te doen
Een vaak voorkomend probleem bij de aanvraag van wijkverpleging is dat er veel organisaties moeten worden gebeld om geholpen te kunnen worden. Niet alleen vervelend voor de zorgvragers, maar het zorgt ook voor druk op organisaties voor wijkverpleging en verwijzers. In het huisartsenpostgebied Arnhem en omstreken willen de organisaties voor wijkverpleging beter herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor hun cliënten en verwijzers. Vaak  is het prettig dat er snel gehandeld wordt en daarom mogen mantelzorgers ook zelf de aanvraag doen!  Aanvragen kan door hier te klikken!

 

 

Huishoudelijke ondersteuning via WMO
Heb je tijdelijk huishoudelijke ondersteuning nodig omdat je teveel taken hebt en je overbelast voelt dan kun je dit aanvragen via de gemeente. Je kunt ook bellen naar 088-2260066: bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag van 9.00 - 12.00 uur.. Jij betaalt dan een eigen bijdrage van € 20,60 per maand aan het CAK. Een voorwaarde is dat de naaste waar jij voor zorgt, geen zorg ontvangt vanuit de maatwerk-voorziening huishoudelijke ondersteuning of vanuit de Wet Langdurige Zorg.

Huishoudelijke ondersteuning via Wlz
Als huishoudelijke ondersteuning nodig is en jouw naaste heeft Wlz? Als mantelzorger kun je ook een beroep doen op de huishoudelijke ondersteuning via Wlz. Hiervoor kun je contact opnemen met het regionale zorgkantoor en kun je hier klikken. Je kunt ook bellen met het regionale zorgkantoor op nummer 088 222 42 42, op werkdagen van 8.30 tot 17.00.  
Als jouw naaste met de Wlz indicatie niet meer thuis woont, dan kan de aanvraag voor huishoudelijke ondersteuning via de WMO worden gedaan zoals hierboven beschreven.  

Onafhankelijke cliënt ondersteuning
Dit is ondersteuning voor de zorgvrager en bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden. De cliëntondersteuner is onafhankelijk, denkt met je mee en geeft gratis advies. Het richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Voorbeelden waarin hulp kan worden geboden zijn: ondersteuning bij het keukentafelgesprek met het wijkteam, bij vraagstukken rondom participatie of bij de aanvraag van een voorziening. Iedereen kan beroep doen op kosteloze- en onafhankelijke cliëntondersteuning.  

In Arnhem kan degene waar je voor zorgt terecht bij de onafhankelijke cliëntondersteuners en vertrouwenspersonen van Adviespuntzorgbelang Je kunt bellen met 088 9294074 of je kunt mailen naar sociaaldomein@adviespuntzorgbelang.nl

Jeugdstem vertrouwenspersonen 
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij jeugdstem. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van jeugdstem is gratis. jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.
Allereerst luistert de vertrouwenspersoon naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies en helpt mee naar het zoeken van een oplossing. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en meegaan met een gesprek met de instelling.
Zo bereik je jeugdstem
Bel naar 088 – 555 1000 of mail naar info@jeugdstem.nlChat met een vertrouwenspersoon via de website www.jeugdstem.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Mee Gelderse poort
MEE ondersteunt mensen met een beperking/GGZ in WLZ met onafhankelijke cliëntondersteuning. Dat betekent dat het belang en de behoefte van de cliënt voorop staan in relatie met gemeente, zorgverzekeraars en andere betrokken instanties. Zo dragen we optimaal bij aan een samenleving waarin iedereen meedoet. Voor meer informatie kijk op:  https://www.meegeldersepoort.nl/werk/clientondersteuning/ Bellen kan elke werkdag tijdens het telefonisch spreekuur van 9.00 tot 13.00 uur. Bel 088-6330000 of mail naar: clientondersteuning@meegeldersepoort.nl

Wet langdurige zorg (Wlz) cliënt ondersteuning
Er is ook cliëntondersteuning speciaal voor mensen met een Wlz-indicatie.
Deze ondersteuning is gratis voor iedereen met een Wlz-indicatie, hun wettelijk vertegenwoordigers en mantelzorgers. Partijen die deze ondersteuning gratis bieden vind je op  thuisinclientondersteuning.  Je kunt ook bellen naar 088 222 42 42, op werkdagen van 8.30 tot 17.00.

Mantelzorgmakelaar
Van zorg en welzijn, wonen, tot inkomen, wet- en regelgeving en verzekeringen. Als het nodig is, neemt de mantelzorgmakelaar tijdelijk regeltaken van jou over. Ook helpt zij/hij jou om de balans tussen zorgtaken, werk en privé (terug) te vinden. De mantelzorgmakelaar luistert, informeert én regelt, maar jij als mantelzorger houdt altijd zelf de regie. Wil je hulp van de Mantelzorgmakelaar? Dan kun je kijken op de website van de beroepsvereniging voor mantelzorgmakelaars, waar je o.a. de vergoedingen van de zorgverzekeraars voor mantelzorgmakelaars kunt lezen. De mantelzorgmakelaars worden alleen vergoed indien zij aangesloten zijn bij de beroepsvereniging. Je vindt een aangesloten mantelzorgmakelaar bij jou in de buurt via deze link (zoek op postcode).  

Logeerzorg hoe regel je dat?
Mocht er tijdelijk logeerzorg nodig zijn, neem dan altijd contact op met de huisarts. Voor logeerzorg wat planbaar is, kunnen mantelzorgers en hun naasten hun vraag stellen bij de huisarts of het wijkteam. Planbaar betekent dat iemand van te voren weet dat een logeerplek nodig is en er tijd is om te oriënteren en te regelen waar. Bij crisis en acute situaties schakelt de huisarts het coördinatiepunt verblijf regio Arnhem in. Zij bemiddelen voor ouderen naar een tijdelijke logeerplek. Alleen de huisarts kan hen inschakelen. Op de website van het coördinatie punt kun je hier meer over lezen https://coordinatiepuntverblijf.nl/