•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Mantelzorg & Mind /GGZ

Mantelzorgers die zorgen voor iemand met psychische problemen zorgen gemiddeld 20 uur per week en de zorg duurt veelal langer dan vijf jaar. Het is een grote emotionele belasting en kan leiden tot lichamelijke klachten bij de mantelzorger zoals hoofdpijn, slapeloosheid en gespannenheid. Vaak is de zorg complex en zijn er rustige periodes afgewisseld met acute terugvallen waar direct actie en zorg nodig is. Dit grillige verloop zorgt ervoor dat in de ene periode jij juist nodig bent en in de andere periode jouw hulp wordt afgestoten. Dit vraagt veel van jou als mantelzorger. Beperkingen zijn vaak niet zichtbaar voor de buitenwereld en daarbij speelt ontkenning vaak een grote rol. Hierdoor is het delen van de zorg niet makkelijk.

De professionele (betaalde) zorg voor iemand met psychische problemen wordt ook wel geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) genoemd. Psychische problemen van degene waar de mantelzorger voor zorgt komen veelal door een psychische stoornis of door onverwerkte trauma’s in de jeugd. De psychische stoornissen zijn gegroepeerd in persoonlijke en psychotische stoornissen, die mensen bij de geboorte hebben en in een later stadium gediagnosticeerd krijgen.

Het hele gezin is betrokken bij de mantelzorg voor iemand met psychische problemen. De rol van de familie is belangrijk en sinds december 2016 is goed familiebeleid, mét structurele ondersteuning van familie en naasten, verplicht om in kaart te brengen bij de GGZ.

Mantelzorg GGZ & werk
Bespreek jouw situatie ook met jouw werkgever er is meer mogelijk dan je denkt. Denk bijvoorbeeld aan zorgverlof wat opgenomen is in de CAO. In deze flyer staat hoe je dit bespreekbaar kunt maken.

Aanbod MVT Arnhem

Wij organiseren Mind café's voor jou! Dit zijn bijeenkomsten waar je lotgenoten ontmoet. Dus ook mensen die zorgen voor iemand met een psychische kwetsbaarheid. Bekijk onze activiteitenkalender voor de komende bijeenkomsten.

Bekijk onze speciaal bulletin over Mantelzorg & Mind.

MIND

Tips & links

Wil je meer weten over ziektebeelden en GGZ kijk dan eens op de site van geestelijke gezondheidszorg of in het ABC van Mind.

De volgende organisaties en professionals kunnen je ondersteunen:

 • Huisarts
  Het is belangrijk om jouw situatie te bespreken met uw huisarts en indien nodig zelf ook psychische hulp en begeleiding te vragen via de huisarts. Hierdoor houdt je het zorgen beter vol. Ook de praktijkondersteuner kan ingezet worden zodat jij met hen kunt praten. Soms verwijst een huisarts door naar een psycholoog.
 • Wijkteam Arnhem
  Wijkcoaches geven steun en advies bij vragen over zorg, opvoeden, opgroeien en inkomen en zijn er voor iedereen, van jong tot oud. Wil je een afspraak? Bel dan met 088-2260000 of kijk op de site.
 • Mee Gelderse poort
  MEE Gelderse Poort staat voor een samenleving waarin mensen met en zonder beperking elkaar steunen. En waar zorg voorhanden is, als die nodig is. Mee Gelderse Poort is er voor mensen met een beperking of psychosociale problemen. Ook zijn ze er voor de mensen om hen heen. Ze organiseren speciaal voor partners bijeenkomsten.
 • GGNet
  GGNet is een Gelderse organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en biedt patiënten alle soorten psychische hulp van preventieve cursussen tot langere therapie vormen: Hiervoor heb je een verwijzing van de huisarts nodig.
 • GGZ Centraal
  GGZ centraal is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in o.a. Gelderland voor het behandelen, begeleiden en ondersteunen van mensen met psychische problemen zodat ze de regie over hun leven kunnen houden.
 • RIBW Arnhem en Veluwevallei
  RIBW is een instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening:
 • Pro persona Arnhem
  Op de site van Pro persona vind je informatie over geestelijke gezondheidszorg aan jeugdigen, volwassenen en ouderen met psychische en psychiatrische problemen.
  Pro persona connect: Biedt voorlichting, cursussen voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met psychische, psychosociale en/of verslavingsproblemen: Kijk ook op de activiteitenkalender voor het programma https://propersonaconnect.nl/preventie/
  POM gesprek:Preventieve ondersteuning Mantelzorgers (POM) is er voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met een psychische kwetsbaarheid. Dit is een eenmalig gesprek voor mantelzorgers ter voorkoming van overbelasting. Voor meer informatie of aanmelden kun je mailen naar preventie@propersona.nl
 • Hersenz
  Hersenz biedt behandelprogramma's voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel in de chronische fase én hun naasten. Het behandelprogramma leert je omgaan met de gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel. Ook is er aandacht voor verliesverwerking. Zij organiseren regelmatig bijeenkomsten voor naasten.
 • Drankjewel
  Drankjewel is een informatieve website voor jongeren en volwassenen met ouders/partners met een alcoholprobleem.
 • Kopopouders
  Deze organisatie biedt online opvoedingsondersteuning voor ouders met stress, psychische en/of verslavingsproblemen.
 • Brainkids
  Een site met informatie voor jongeren die zelf niet-aangeboren hersenletsel hebben of iemand kennen met niet-aangeboren hersenletsel.
 • Stichting Naastentraining
  Een groepje van gepensioneerde GGZ medewerkers biedt individuele trainingen en coaching voor familieleden, partner en/of vrienden van iemand met psychische problemen zoals borderline, psychose, stemmingstoornissen of verslaving. Trainingen op maat waarin je kennis en vaardigheden verwerft om te leren omgaan met de psychische problemen van jouw naasten. Thema's die vaak aan de orde komen zijn: 'Verbindende Gespreksvoering', 'Valideren', 'Begrenzen' en 'Motiverende gespreksvoering'. 

Netwerken van lotgenoten

 • Ruimte voor anders zijn
  Landelijke en interkerkelijk netwerk dat activiteiten ontplooit en informatie verschaft rond kerk en psychiatrie. In Gelderland zijn meerdere werkgroepen actief.
 • Boven Jan is een communiity van mensen met vragen over hun eigen mentale gezondheid of die van hun naaste. Kijk op Boven Jan
 • Mama Vita
  Stichting Mama Vita is opgericht in 2010, is een netwerk voor moeders van kinderen met autisme. Van een klein initiatief is de organisatie uitgegroeid tot een landelijk werkende stichting met ca. 300 aangesloten moeders (vriendinnen) en activiteiten in 19 regio’s. Mama Vita brengt moeders bij elkaar en biedt hun ondersteuning, verbinding en netwerken. Tevens stimuleert Mama Vita de inzet van ervaringsdeskundigheid. Door de activiteiten en programma’s van Mama Vita groeien de moeders door naar actieve moeders die hun leven weer (beter) kunnen invullen en op deze wijze weer mee kunnen doen aan de maatschappij.
 • Nederlandse vereniging voor autisme (NVA)
  De NVA is een landelijke vereniging. Bij hen op de website is ook heel veel nieuws te vinden. Hier kun je ook de autipas aanvragen. Er is ook een website voor Gelderland.
 • AIC
  Het AIC organiseert in samenwerking met de Onderwijs Specialisten en MEE 4x per jaar een thema avond. Dit wordt gesubsidieerd door de gemeente Arnhem. Themavonden worden via ZOOM thuis online gehouden. Aanmelden kan bij aic.gp.arnhem@gmail.com.
 • Oudernetwerk in Arnhem MCDD
  In Arnhem organiseren zij bijeenkomsten om een netwerk van ouders te creëren, die elkaar kunnen steunen en verder helpen. De avonden worden georganiseerd door een getrainde ouder die zelf ervaring heeft met MCDD in het gezin. De netwerken gaan uit van de stichting Onbegrijpelijk Brein. Of mail de contactpesoon van Arnhem: mariska@onbegrijpelijkbrein.nl
 • ADHD netwerk
  Website met veel informatie over ADHD, speciaal voor ouders.
 • De bagagedrager
  De Bagagedrager heeft als missie: mensen in contact brengen met elkaars leefwereld. We bedenken en ontwikkelen vernieuwende projecten en Eigenwijze spellen waarmee je laagdrempelig met elkaar in gesprek gaat over psychische gezondheid, vooroordelen, kwaliteit van leven en meedoen in de samenleving. Klik hier op De bagagedrager
 • Impuls
  Site voor mensen met adhd, add, dyslectie en dyscalculie.
 • Oudervereniging Balans
  Deze vereniging versterkt de positie van ouders van kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen bij leren en/of gedrag. Dit doet Balans door belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaringen tussen ouders, onderwijs, zorg, wetenschap en politiek. Balans is een belangenorganisatie voor ouders met kinderen met adhd en add.
  Ze bieden: BalansMagazine, een professioneel tijdschrift met gerichte informatie over ontwikkeling en uitdagingen voor kinderen; BalansKIDS, een eigen blad voor en door kinderen met leer- en gedragsproblemen; Informatie op de website, nieuwsbrieven, social media, webinars, lezingen, workshops en lotgenotencontact in alle regio’s
 • Ypsilon
  Vereniging van familieleden en betrokkenen van mensen met schizofrenie of een psychose. Ondersteunt bij het verwerken van en omgaan met de ziek(t)e. Daarnaast is zij de partij in de zorg voor de patiënt, indien deze zelf niet voldoende voor zijn eigen belangen op kan komen. Ook interessant is de triadekaart Dit is een kaart om met elkaar in gesprek te gaan rondom de zorg voor jouw naaste.
 • Labyrint in perspectief
  Website van stichting die familie en naasten van mensen met psychische problemen ondersteunt, met of zonder diagnose.
 • Iriszorg
  Trainingen voor mantelzorgers die zorgen voor iemand met een verslaving. Voor uitgebreid advies en om te praten met andere lotgenoten (o.a. de Craft training) Of voor ouders die zich zorgen maken omdat hun puber aan het experimenteren is met drank en drugs.
 • Brussengroep: Heb je een broer of zus met een beperking? Vind je dat wel eens moeilijk? Lijkt het je fijn om er met andere kinderen met een broer of zus met een beperking over te praten? kijk dan bij de volgende link: https://www.meegeldersepoort.nl/cursus/brussengroep-8-tm-12-jaar/
 • Bijzonder in Arnhem
  Een wegwijzer, voor en door ouders met een bijzonder kind. Met informatie op het gebied van zorg, (financiële) regelingen, onderwijs en meedoen in de samenleving.
 • Familievertrouwenspersoon
  Geeft adviezen, verwijzingen, informatie en dergelijke voor familie en naastbetrokkenen van mensen met psychische problemen en/of verslaving die cliënt zijn van GGZ. Als degene waar u voor zorgt gebruik maakt van de professionele GGZ en verplicht is opgenomen dan heeft hij/zij recht op een onafhankelijk persoon die de belangen behartigt. Dit is een vertrouwenspersoon. Contactgegevens: Marleen Marsman. Marleen is bereikbaar via m.marsman@familievertrouwenspersonen.nl, telefoon: 06-21472400.
 • RIBW alliantie
  Site met actuele informatie over beschermd wonen in Nederland en over de organisaties die het uitvoeren.
 • Mind
  Site Wij zijn mind geopend door Maxima. Op deze site staan directe links in naar hulpverleners. Hier kun je de  Flyer voor naasten & mantelzorgers openen: https://wijzijnmind.nl/media/7431/download/Mantelzorg%20flyer.pdf

Handige tools