•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Kosten

Soms is een mantelzorgpauze gratis, bijvoorbeeld als het om vrijwilligerswerk gaat. In andere gevallen wordt het (gedeeltelijk) vergoed en hiervoor zijn verschillende mogelijkheden:
1. Vrijwillige inzet
2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) gemeente Arnhem
3. Jeugdwet gemeente Arnhem
4. Wet Langdurige zorg (Wlz)
5. Zorgverzekeraars via de aanvullende zorgverzekering

Kom je er bij het aanvragen en regelen niet uit? Kijk dan ook bij het tabblad "ondersteuning nodig". Daar vind je telefoonnummers van organisaties die je kunnen ondersteunen bij het regelen van een mantelzorgpauze.

 

 

1. Vrijwillige inzet
Vrijwilligers worden ingezet om op de zorgvrager te passen. Dit kunnen vrijwilligers zijn die bijvoorbeeld op pad gaan met de zorgvrager. Hier zijn geen kosten aan verbonden, maar er wordt wel gevraagd dat jij de reiskosten van de vrijwilliger vergoedt. Voor de inzet van een vrijwilliger is het van belang dat de vrijwilliger nog voldoende met de zorgvrager kan communiceren en dat de zorgvrager redelijk stabiel is in zijn gedrag. De grens wanneer er een vrijwilliger of professional ingezet kan worden ligt veelal bij de zwaarte van de zorgvraag. Het wijkteam bepaalt wanneer een professional wordt ingezet.

2. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) gemeente Arnhem
De uitvoering van de Wmo wordt gedaan door de gemeente. De Wmo is er om mensen die hulp nodig hebben zo veel mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Ook mantelzorgers kunnen voor ondersteuning beroep doen op de gemeente. De gemeente Arnhem biedt vanuit de algemene voorzieningen vormen van mantelzorgpauze (respijtzorg) aan. De aanvraag voor een mantelzorgpauze vanuit Wmo moet bij het wijkteam worden ingediend. Zij beoordelen of een mantelzorgpauze nodig is en via welke organisaties dit kan worden ingezet. Wil je een afspraak? Bel dan met 088-2260000 of je kunt hier klikken om jouw wijk op te zoeken en een afspraak te maken. Voor meer informatie klik hier op de link van het wijkteam.

Wmo inkopen via persoonsgebonden budget (PGB) vind je niet terug op deze website. De reden hiervoor is dat het wijkteam op maat bekijkt welk aanbod het beste bij uw situate past en bij voorkeur het aanbod wordt ingezet waar de gemeente een contract mee heeft afgesloten.

Het wijkteam is in bezit van het overzicht van de organisaties die gecontracteerd zijn door de gemeente Arnhem. Dit overzicht vindt je niet terug op deze website.

3. Jeugdwet gemeente Arnhem
De uitvoering van de Jeugdwet valt onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Voor het inzetten van een mantelzorgpauze voor jouw minderjarig kind kun je terecht bij het wijkteam of de huisarts. Zij beoordelen of een mantelzorgpauze nodig is en via welke organisaties dit kan worden ingezet. Kijk hiervoor ook op het tabblad het wijkteam.

4. Wet Langdurige Zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die permanent intensieve zorg en/of toezicht nodig hebben. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een ernstige beperking of psychische stoornis. Ook zorg voor kinderen die een intensieve zorgvraag hebben en altijd afhankelijk zijn van zorg valt onder de Wlz. Een indicatie voor de Wlz wordt aangevraagd bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)  Als degene voor wie jij zorgt met een Wlz indicatie thuis woont, kan er ook een mantelzorgpauze ingelast worden en vervangende zorg ingezet worden. Bijvoorbeeld door tijdelijk te logeren in een zorginstelling.

Zorg jij voor iemand die langdurig ziek is (chronisch) en heeft jouw naaste al een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie, dan kun jij als mantelzorger zelf de mogelijkheden bekijken voor respijt, wat betaald wordt vanuit de Wlz. Wanneer jouw naaste zorg ontvangt vanuit de Wlz betaalt hij of zij maandelijks een eigen bijdrage die afhankelijk is van hoe en waar jouw naaste zorg ontvangt en zijn of haar inkomen. In een aantal gevallen is het mogelijk dat, wanneer degene waar jij voor zorgt, thuis woont en zorg ontvangt vanuit de Wlz, er een zorgpauze ingezet kan worden. Voor de regio Arnhem regelt het zorgkantoor van Menzis de aanvraag. Uitsluitend de gecontracteerde aanbieders die zorg in natura (ZIN) leveren zijn opgenomen in het aanbod. Voor meer informatie hierover kun je hier meer lezen. Voor contact met het regionale zorgkantoor kun je hier klikken. Je kunt ook bellen met het regionale zorgkantoor op nummer 088 222 42 42, op werkdagen van 8.30 tot 17.00.  Bij een aanvraag voor zorg vanuit de Wlz berekent het CAK een eigen bijdrage, die de zorgvrager per maand moet betalen. Het CAK is het kantoor die de facturen voor de eigen bijdrage stuurt. Deze eigen bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de zorgvrager. 

5, Zorgverzekeraars via de aanvullende zorgverzekering
Ben je aanvullend verzekerd en is degene waarvoor jij zorgt ook aanvullend verzekerd, dan is er de mogelijkheid om een mantelzorgpauze vergoed te krijgen via de zorgverzekering. Zie hiervoor het tabblad zorgverzekering.