•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Onderzoek naar lokale mantelzorgondersteuning - Spectrum 2020

Maar liefst één op de drie volwassenen is mantelzorger en zij zijn allen hard nodig. Mantelzorg komt vroeg of laat op ieders pad. Er is de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar mantelzorgers en hun ondersteuning. Onderzoek wijst uit dat mantelzorgers over het algemeen baat hebben bij mantelzorgondersteuning en daarmee beter hun zorgtaken kunnen blijven uitoefenen. Alleen blijkt de vraag en het aanbod vaak niet op elkaar aan te sluiten. Hoe valt deze kloof te verklaren? En wat hebben gemeenten nodig om de kloof te overbruggen? Deze vragen heeft Spectrum onder de loep genomen met gemeenten en mantelzorgers.

Lees het rapport hier

Naar het overzicht
  • Home
  • Publicaties
  • Onderzoek naar lokale mantelzorgondersteuning - Spectrum 2020