•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Mantelzorg & geldzaken

Als jij voor je naaste zorgt, kun je te maken krijgen met verminderde inkomsten en extra uitgaven. Je gaat misschien minder werken en krijgt bijvoorbeeld te maken met hogere telefoon- en reiskosten. Als jullie samen een huishouden vormen, krijg je te maken met extra zorgkosten, zoals de eigen bijdrage voor de WMO. Om mantelzorgers tegemoet te komen, biedt de overheid verschillende vergoedingen en vrijstellingen.

Op MantelzorgNL lees je meer over regelingen rondom vergoedingen, eigen bijdragen, persoonsgebonden budget (pgb) en belastingen: waar kom je voor in aanmerking, hoe vraag je de tegemoetkoming aan, wie kan je daar eventueel bij ondersteunen? Het kan nooit kwaad om te controleren of je voor bepaalde regelingen in aanmerking komt: ze zijn tenslotte bedoeld om je te helpen.

Hieronder staat nog meer informatie en tips over de combinatie Mantelzorg & geldzaken. 

Algemene informatie & voorzieningen:

Mogelijkheden als jouw naaste de financiën zelf niet meer kan beheren:

 • Levenstestament & notariële volmacht: Het overdragen van financiën naar familie en naasten kan vastgelegd worden via de notaris. Hiermee wordt de aangewezen persoon gemachtigd en kan deze rechtsgeldig financiële handelingen uitvoeren namens de naaste. Nadeel is dat er geen controle is over wat de gemachtigde persoon aan financiële handelingen doet. Lees meer op Notaris.nl 
 • Beschermingsbewind via de rechtbank: Wil je als familie wel controle hebben dan is het een optie om via de rechtbank de financiën over te dragen naar een beschermingsbewindvoerder. Daar zijn 2 vormen voor: familiair beschermingsbewind en professioneel beschermingsbewind. Op de website van rechtspraak wordt het verschil uitgelegd. Voordeel van familiair beschermingsbewind is dat het in vertrouwde handen is. Maar soms kan het voor problemen zorgen binnen de familieverbanden. Lees meer op Rechtspraak.nl 

Voorzieningen in Arnhem:

 • Mantelzorgcompliment: Een jaarlijkse waardering van gemeente Arnhem voor de mantelzorgers in Arnhem. Jaarlijks aan te vragen tussen 1 april en 31 december: Mantelzorgcompliment | MVT Arnhem. Ook voor jonge mantelzorgers is er een speciaal compliment voor Jonge Mantelzorgers. 
 • Extra uren parkeervergunning De mantelzorgvergunning is een regeling waarbij ontvangers van mantelzorg 500 extra uren krijgen bovenop hun bezoekersvergunning: Mantelzorgvergunning - Gemeente Arnhem
 • Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten In sommige gevallen kan bij de gemeente een bijdrage aangevraagd worden: Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten - Gemeente Arnhem
 • Bijzondere Bijstand Op het moment dat mensen kosten moeten betalen die zij vanwege een bijzondere situatie niet kunnen betalen. Soms kun je via de bijzondere bijstand de extra kosten vergoed krijgen, denk dan hierbij aan waskosten en kosten voor incontinentiemateriaal of extra verwarmingskosten. Zie hiervoor: Bijzondere Bijstand voor bijzondere kosten - Gemeente Arnhem.
 • De Dullert stichting kan voorzieningen vergoeden die nodig zijn als je dit zelf niet kunt betalen. Bijvoorbeeld een elektrische fiets voor iemand die niet op een gewone fiets kan fietsen vanwege gezondheidsbeperkingen. Wil je weten of je in aanmerking komt en op welke manier je dit moet aanvragen? Bel dan in de ochtend op werkdagen met 026-4425192. Je kunt ook meer lezen op de website van de Dullert Stichting
 • Collectieve zorgverzekering Voor Arnhemmers met een laag inkomen of een uitkering, is er een speciale zorgverzekering van Menzis. Goedkoper dan andere zorgverzekeringen: Collectieve zorgverzekering - Gemeente Arnhem
 • Gelrepas Een gratis pas voor mensen met een laag inkomen in de gemeente Arnhem. Het tegoed op de Gelrepas kan besteed worden aan musea, sport, attracties, film, cursussen en meer: Arnhem - Gelrepas
 • Goed geregeld. De plek in Arnhem waar ze je helpen met geldzaken. Heb je meer vragen over geld of heb je hulp nodig om jouw financiën op orde te krijgen? Kijk dan ook op https://www.ggarnhem.nl/
 • Energiecoach: Iedereen, ongeacht inkomen, kan in aanmerking komen voor hulp of voorlichting bij het verlagen van je energiekosten. Je kan je aanmelden voor hulp van een energiecoach die samen met jou kijkt wat jouw mogelijkheden zijn. Indien nodig heeft de coach de mogelijkheid om, ten behoeve van verlaging energiekosten, materiaal aan te schaffen tot een bedrag van 100 euro per huishouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan radiatorfolie. Bel met 06-42875830, stuur een mail naar info@energiebankregioarnhem.nlof bekijk de website Energiebank regio Arnhem
 • Digitaalpunt:Heb je vragen over je computer, laptop, telefoon of tablet? Of wil je gewoon oefenen? Er is elke donderdag een inloopspreekuur waar je deze vragen kan stellen. Je krijgt uitleg en hulp over het gebruik van deze apparaten. Bel naar 0640278934 of mail naar info@digislim.nl om een afspraak te maken. Kijk ook op https://www.digislim.nl/digitaalpunt/

Ouders met een zorgintensief kind

 • Bijzonder in Arnhem: Kijk voor alle regelingen voor zorgintensieve kinderen op de website van Bijzonder in Arnhem
 • Schouders: Op het ervaringskenniscentrum voor ouders van zorgkinderen Schouders is ook veel informatie te vinden over geldzaken.
 • Dubbele kinderbijslag Heb jij een bijzonder kind waar intensieve zorg nodig is en waar je meerkosten voor moet maken? Woont jouw kind thuis? Mogelijk heb je recht op dubbele kinderbijslag. Bekijk hiervoor de website van SVB

Studie

Studerende mantelzorgers kunnen gebruik maken van de volgende regelingen:

 • Hoger onderwijs: Het Profileringsfonds (Studentenondersteuningsfonds) verstrekt financiële ondersteuning aan studenten die studievertraging oplopen door bijzondere (familie-) omstandigheden, een bestuurs- of medezeggenschapsfunctie of het beoefenen van topsport.
 • Middelbaar onderwijs: Het mbo Studentenfonds biedt eenmalig financiële ondersteuning aan studenten die vanwege bijzondere omstandigheden studievertraging oplopen en geen recht meer hebben op studiefinanciering (inclusief lenen). 

Dementie

Wanneer je naaste met dementie nog niet met pensioen is, kostwinner was, of nog hoge financiële lasten heeft, kan opname in een verpleeghuis financiële problemen met zich meebrengen. Bespreek dit met je casemanager dementie en/of de maatschappelijk werker van het verpleeghuis. Deze kan je adviseren en eventueel doorverwijzen. In sommige gevallen is bijzondere bijstand een mogelijkheid. Bekijk ook onze speciale pagina over Mantelzorg & Dementie.

Werk

Naast de algemene wettelijke regelingen voor Mantelzorg & werk (Wet & Regelgeving | Werk-Mantelzorg (werkenmantelzorg.nl) zijn er geen specifieke financiële regelingen voor werkende mantelzorgers. Minder werken heeft naast minder loon ook invloed op je pensioenopbouw en bijvoorbeeld regelingen als toeslag, zoals huurtoeslag. Over de individuele gevolgen is helaas weinig te zeggen. Dat hangt onder andere af van het laatstverdiende loon, leeftijd, pensioenopbouw en of er bijvoorbeeld CAO-afspraken van toepassing zijn. Je zal daarvoor altijd persoonlijk advies moeten inwinnen bij de HR / P&O afdeling van je organisatie of de vakbond. Bekijk ook onze speciale pagina over Mantelzorg & Werk.