•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Happy holiday


Voor de meeste gezinnen is op vakantie gaan een vanzelfsprekendheid. Samen erop uit trekken. Samen leuke dingen doen en samen genieten.

Helaas is dit niet voor alle gezinnen vanzelfsprekend. Er zijn in ons land een groot aantal gezinnen, waarvan één, of soms meerdere gezinsleden ernstig ziek zijn. Dan is het niet altijd meer mogelijk dat je samen op vakantie kunt gaan.

De zorg voor het zieke gezinslid, een kind of één van de ouders, is soms zo complex dat deze niet zomaar op elke vakantieplek uitgevoerd kan worden. Of één van de andere gezinsleden moet deze zorg op zich nemen. Dit betekent dat het niet reëel is dat ieder gezinslid evenveel kan genieten van de vakantie en de andere gezinsleden beknopt worden in hun activiteiten, omdat de zorg voor het zieke gezinslid te complex is en te veel aandacht en tijd kost.

Ook zijn de extra kosten rondom zieke kinderen of ouder soms zo groot, dat er binnen het gezin geen middelen meer zijn om op vakantie te kunnen gaan. Denk hierbij aan extra aanpassingen aan het huis of aan de auto. Of de kosten van het op en neer rijden, van en naar de ziekenhuizen. Extra stook en energiekosten. En de kosten van niet vergoede medicijnen. 

Deze kosten kunnen erg hoog oplopen en drukken op het budget van het gezin. Ook zijn er veel gezinnen waarvan één van de ouders heeft gekozen hun werk op te zeggen, om zo zelf voor hun kind te kunnen zorgen. Dit betekent dat het gezin van één inkomen rond moet komen of in andere situaties, soms zelfs van een uitkering.

Stichting Happy Holiday wil deze gezinnen helpen om samen op vakantie te gaan. Een vakantie waar iedereen evenveel van kan genieten. Een vakantie waar het ziek zijn even op de laatste plaats komt en waar evenveel aandacht is voor de gezonde gezinsleden als voor de zieken. Een vakantie waar ouder/verzorgers tot rust kunnen komen. Een vakantie waar een deskundige vrijwilliger de zorgtaken overneemt, zodat vader, moeder, opa, oma of soms het kind zelf, kan genieten van het zien hoe het zieke kind of ouder geniet van een gezamenlijke vakantie.

Stichting Happy Holiday organiseert niet alleen deze vakanties, maar vergaard ook de middelen om deze vakanties te kunnen bekostigen. Dit doen wij door middel van fondsenwerving, donatie of collecte. Het doel van stichting Happy Holiday is om gemiddeld 15 tot 20 gezinnen per jaar uit te nodigen voor een welverdiende vakantie.

Naar het overzicht