•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

De wereld van Puck - Documentaire over het leven met een gehandicapt kind

Diana en Gert-Jan vormen met hun zoon Jop een jong gezin. Met grote blijdschap wordt uitgekeken naar een broer of zusje voor Jop. Als, na een normale bevalling, Puck er eenmaal is ontstaat er bij iedereen een unheimisch gevoel. Er is iets met Puck aan de hand, maar wat. Diana en Gert-Jan komen in vacuüm terecht, niemand durft het hardop te zeggen, totdat een ervaren kinderarts Puck na negen maanden ziet en zich rot schrikt. Puck blijkt achteraf zwaar gehandicapt te zijn, zowel geestelijk als lichamelijk. Ondanks dat Diana en Gert-Jan elkaar hebben ontmoet op het werk in de gehandicapten zorg is er geen handleiding voor het verzorgen van een meervoudig complex gehandicapt kind. Ze komen in een draaikolk van onzekerheden terecht. Wat heeft Puck? Hoe moet het verder met haar? Hoe ontwikkelt zij zich? Diana kan redelijk goed omgaan met de nieuwe situatie. Gert-Jan heeft daar meer moeite mee. Het duurt jaren voordat hij de situatie kan accepteren. Lang hebben ze geprobeerd het thuis zonder hulp te doen. Na 11 jaar realiseren ze zich dat het wel heel zwaar is zo alleen. Dan komen er allerlei mensen in huis om Puck mede te verzorgen. “Een inbreuk op je privacy” zegt Diana. “Ook voor onze twee zoons Jop en Flip”. Jop zegt: “ Ze zijn er wel ineens in je cirkeltje”. Dan ontstaat er een mogelijkheid om Puck uit huis te plaatsen. Voor Diana te vroeg, maar wel een kans om Puck op een geschikte woongroep te krijgen, samen met andere gehandicapte kinderen die Puck al jaren kent. Opnieuw ontstaat er een draaikolk van onzekerheden. Is het wel een goede plek voor haar? Is ze niet veel te jong om uit huis te gaan? Wordt er wel goed voor haar gezorgd? Gert-Jan en Diana vinden het uit handen geven van hun gehandicapte dochter veel moeilijker dan het omgaan met haar handicap. Na deze lastige stap blijkt dat de zorg voor Puck niet afneemt maar verandert. En niet altijd in de positieve zin. Een situatie die zij opnieuw zullen moeten accepteren. Hun grootste troost is de manier waarop Puck hier mee omgaat. Ondanks haar zware handicap accepteert zij met een brede glimlach het leven zoals het is.

Je kunt hier terugkijken.

Naar het overzicht