•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Stichting Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp zoekt bestuursleden (M/V)

 
Stichting Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem (MVT Arnhem) biedt ondersteuning aan alle mantelzorgers, jong en oud in de gemeente Arnhem.
Bij MVT Arnhem werken negen (parttime) beroepskrachten en daarnaast zijn zo’n 75 vrijwilligers actief. 
 
Het bestuur van MVT Arnhem heeft een regierol op het gebied van visie en beleid en draagt bij aan het ontwikkelen van de strategie voor de langere termijn. Momenteel telt het bestuur vier bestuursleden. Vanwege een gewenste uitbreiding zoekt het bestuur enthousiaste collega’s die bereid zijn een constructieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van MVT Arnhem. Het gaat bij dit laatste vooral om inbreng tijdens de reguliere bestuursvergaderingen (circa acht keer per jaar). Daarnaast kan de directeur een beroep doen op bestuursleden om mee te denken bij organisatorische vraagstukken en nieuwe ontwikkelingen.
 

Profiel

De nieuwe bestuurder is maatschappelijk actief en heeft een brede interesse in ontwikkelingen binnen sociaal domein, bij voorkeur in relatie met mantelzorg en/of vrijwillige inzet.
 
Gevraagde competenties
• bestuurder op afstand (toezicht op functioneren én versterken positie van de directeur)
• teamspeler
• kennis van de sociale kaart in Arnhem
• relevante netwerkcontacten (mantelzorg en/of vrijwillige inzet)
 
Het bestuur werkt (onbezoldigd) op vrijwillige basis. De tijdsinvestering bedraagt gemiddeld ongeveer 8 uur per maand.
Interesse?
 
Voor meer informatie over de bestuursfunctie en/of de werkorganisatie kunt u contact opnemen met Anke Lunenberg, voorzitter MVT Arnhem, telefoonnummer 06 - 510 822 52.
Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie bij MVT Arnhem, reageer dan per mail naar info@mvtarnhem.nl onder vermelding van ‘bestuursvacature’. Wij zien uw reactie graag tegemoet. De directeur van MVT Arnhem neemt deel aan de sollicitatiegesprekken.
  • Home
  • Vacature bestuursleden