•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Portrettenbundel Naasten in beeld

In deze bundel staan vijfentwintig prachtige portretten van naasten die zorgen voor mensen met een beperking.

Naasten spelen een belangrijke rol in het leven van mensen met een beperking, vaak hun leven lang. Zij zijn de oren, ogen en het geheugen voor hun dierbaren. Zij weten daardoor als geen ander welke zorg nodig is. De zorg voor een naaste is iets moois, maar kan ook intensief zijn. Met het programma Volwaardig leven wil het ministerie van VWS naasten daarom helpen om weer meer ouder, partner, broer of zus te kunnen zijn.
In deze “Portrettenbundel Naasten in beeld” staan vijfentwintig prachtige portretten van naasten die zorgen voor mensen met een beperking. Want als we de zorg willen verbeteren voor mensen met een beperking en hun naasten, dan moeten we begrijpen hoe hun leven is. Wat het werkelijk betekent om de zorg te dragen voor een kind of een familielid met een beperking. We moeten leren kijken met hun ogen.

Klik hier om de bundel te downloaden.

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Daarvan krijgen 130.000 mensen elke dag intensieve zorg. Zij hebben vaak hun hele leven hulp of begeleiding van anderen nodig. Deze kwetsbare mensen en hun naasten moeten kunnen rekenen op goed geregelde zorg en ondersteuning. Zodat ook zij volwaardig kunnen leven. Daarom startte het ministerie van VWS op 1 oktober 2018 het programma Volwaardig leven. Met dit programma wil het ministerie de gehandicaptenzorg en complexe zorg meer passend maken en beter voorbereiden op de toekomst.

Op deze website lees je alles over dit programma.

 

 

 

Naar het overzicht