•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Professionals & jonge mantelzorgers

Wat jij kunt doen om jonge mantelzorgers gezond te laten opgroeien

Je hebt als professional veel contact met gezinnen. Gezinnen waarbij soms de vader, moeder, broer of zus chronisch ziek is, psychische problemen of een handicap heeft of verslaafd is. Op alle gezinsleden heeft dit veel impact. Het vraagt van ouders meer energie en kracht om het gezin draaiende te houden. Het vraagt van de kinderen/ jongeren veel aanpassingsvermogen.

In Nederland groeit 1 op de 4 kinderen/ jongeren t/m 24 jaar op met zorgen over de thuissituatie. Vaak nemen zij ouderlijke (zorg-)taken over en voelen zich verantwoordelijk voor het reilen en zeilen thuis. Met een deel van deze jonge mantelzorgers gaat het gelukkig goed. Echter een belangrijk deel van de jonge mantelzorgers raakt overbelast en ontwikkelt problemen. Zij presteren bijvoorbeeld minder goed op school (of juist heel goed omdat ze geen probleem thuis willen veroorzaken), hebben minder sociale contacten en ontwikkelen meer psychische klachten (bv. sombere of angstige gevoelens).

Uit de praktijk blijkt dat jonge mantelzorgers zelf niet snel vragen om ondersteuning. Ook blijkt dat ouders zich vaak niet bewust zijn van de invloed van de problemen op het welbevinden van de kinderen/ jongeren. Belangrijke redenen voor jou als (zorg) professional in het netwerk van jonge mantelzorgers om zelf actief navraag te doen op welke wijze ouders en kinderen/jongeren omgaan met de zorgen binnen het gezin en eventueel te verwijzen naar ondersteuningsmogelijkheden. Liever inzetten op preventieve ondersteuning in plaats van afwachten tot er echt professionele zorg nodig is!

Gesprekswijzer

Om jou als (zorg) professional in het netwerk van de jonge mantelzorgers hierbij te ondersteunen, is een gesprekswijzer ontwikkeld. Met deze gesprekswijzer willen wij het volgende bereiken:

  • Het bieden van informatie en steun aan ouders en kinderen/jongeren tot 24 jaar;
  • Gelegenheid geven aan kinderen/jongeren om gevoelens te uiten en vragen te stellen;
  • Inventariseren op welk gebied er vragen of problemen zijn en eventueel doorverwijzen naar instanties.

Ondersteuning

Voor jonge mantelzorgers:
Op onze site staat informatie voor jonge mantelzorgers. Over plekken waar ze ondersteuning kunnen vinden, de balans kunnen behouden én ervaringsverhalen van anderen.

Voor ouders:
Als (zorg) professional (sociaal wijkteam, POH, zorgcoördinator) bespreek je eerst samen met ouders wat zij zelf kunnen oplossen, eventueel met hulp van vrienden, familie, buren. Mocht er meer opvoedingsondersteuning of hulp nodig zijn, dan kun je gezamenlijk bekijken welke hulp het beste is en welke instantie deze hulp kan bieden (bv. VGGM, (school) Maatschappelijkwerk, Jeugdzorg).



  • Home
  • Professionals & jonge mantelzorgers