•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Ewald is tuinvrijwilliger

Ewald is tuinvrijwilliger - interview door Dorothée Melse-van Dooren

Ewald, wil je ons vertellen wat het inhoudt om tuinvrijwilliger te zijn bij Mantelzorg & Vrijwillige Thuishulp?

Bij MVT worden uiteenlopende klussen aangemeld, variërend van heg knippen via gras maaien en onkruid wieden naar echt omvangrijke snoeiwerkzaamheden. Omdat we als regel hanteren dat een klus niet langer mag duren dan één dagdeel, vallen verwilderde tuinen doorgaans af, temeer omdat bijna geen enkele vrijwilliger de mogelijkheid heeft om al het tuinafval af te voeren.

Zelf ben ik absoluut geen doorsnee tuinvrijwilliger. Ik heb nauwelijks kennis van zaken en stort me dus liever op puinruimen dan op onkruid wieden. Omdat ik een eigen aanhangwagen heb, kan ik dan ook alle groenafval direct wegbrengen.

Hoe gaat het aanmelden van een klus in z'n werk?

MVT heeft per aandachtsgebied een coördinator, die de aangemelde klussen verdeelt. Voor de tuinwerkzaamheden is dat Ben. Op jaarbasis nemen we zo'n 200 tuinklussen aan over de hele stad. Ieder jaar worden dat er meer en wij hebben dan ook bijna altijd een wachtlijst. Momenteel is die 2 maanden, en we hebben zelfs een tijdelijke stop moeten inlassen om de wachtlijst weg te werken. De klussen worden verdeeld over een tiental vrijwilligers met diverse achtergronden, wensen en specialiteiten. Een hulpvrager mag maximaal tweemaal per jaar een beroep doen op MVT. Uitgangspunt is trouwens dat iedere MVT'er bij een volgende aanvraag weer bij dezelfde hulpvragers langs gaat: zo weten mensen wie ze concreet kunnen verwachten, waar ze aan toe zijn.

Opvallend is dat het eerste contact vaak niet gelegd wordt door de bezitter zelf van een tuin, maar door derden die zich zorgen maken: dat kunnen omwonenden zijn, familieleden, of bijvoorbeeld de Thuishulp of wijkverpleegkundige die regelmatig langs komt. MVT stelt ook voorwaarden: een hulpvrager moet zelf niet in staat zijn z'n tuin te onderhouden, hij/zij heeft geen eigen netwerk en is is in het bezit van een ArnhemCard. Verder wordt een eigen bijdrage van 5 euro verwacht: dit als tegemoetkoming in de reiskosten. Sommige particulieren die zich realiseren dat het geklus en het afvoeren van afval nóóit voor dit bedrag kan, geven overigens spontaan meer ...

Wat trouwens opvalt is dat menigeen uit de 'doelgroep' zich best wel schaamt voor de opgetreden verloedering en eigenlijk moeite heeft om zomaar hulp te aanvaarden. Des te mooier de enorme opluchting als er 'weer licht aan de horizon doorgebroken is'.

Hoe kwam je erbij om juist dit vrijwilligerswerk te gaan doen, en hoe lang ben je al bezig?

Ik ben naast een baan in de bestuurlijke informatievoorziening ook graag als praktisch mens bezig. Omdat ik mijn fulltime baan probeer te verdelen over vier dagen van negen uur, heb ik per week maximaal een hele dag vrij ter beschikking. Hiervan wil ik graag één dagdeel besteden aan 'de medemens'. Dat begon destijds met het leeghalen van de kelder van de vroegere bibliotheek aan de Koningstraat, een jaar later gevolgd door een overwoekerde tuin in Oosterbeek, beide in het kader van NL Doet (de jaarlijkse landelijke vrijwilligersdag in maart waaraan ook MVT meedoet, DM). Een artikel in het huis-aan-huisblad De Arnhemse Koerier triggerde mij op MVT, toen nog getooid met de oude benaming: Meldpunt Vrijwillige Thuishulp. Zo kwamen we vlot tot afspraken, en inmiddels ben ik alweer bijna vijf jaar aan de slag.

Welke grenzen of voorwaarden hanteer je?

MVT stelt als grens dat we onder geen beding met een motorzaag mogen werken. Dat heeft te maken met aansprakelijkheid (al ben je als vrijwilliger wel verzekerd). We werken dus handmatig. Wel heb ik een voorkeur voor gebruik van mijn eigen gereedschap: dat ken ik namelijk het beste! Verder wil ik altijd zelf kunnen bepalen wanneer ik een klus doe en hoeveel tijd ik er op dat moment voor beschikbaar heb. En een hulpvrager moet natuurlijk op het afgesproken moment thuis zijn om mij binnen te laten en duidelijke instructies te geven. Wie niet thuis is, komt onherroepelijk op de zwarte lijst. Ik kan immers niet zomaar uitwijken naar een andere klus, als er niet eerst een afspraak is gemaakt.

Wat is het meest bijzondere dat je in je vrijwilligerswerk hebt meegemaakt?

Eens snoeide ik een tuin waarvan de struiken totaal over het openbare trottoir waren gewoekerd - een forse inspanning. Maar die klus werd ruim beloond toen een meisje dat uit school kwam en elke dag langs dit trottoir moest, enthousiast uitriep: 'Meneer, bedankt hoor, nu kan ik ein-de-lijk op de stoep blijven lopen!' Ja, dat zijn mijn gouden momentjes ...

Zou u ook aan andere vitale Arnhemse burgers aanbevelen om (tuin)vrijwilliger te worden?

Zeker! Je weet niet half hoe blij je 'klanten' zijn met het tastbare resultaat van je werk! Wat een voldoening als je een tuin goed en opgeruimd oplevert. Zelf houd je aan het samen bezig zijn ook betekenisvolle contacten over. Bovendien levert het je wekelijks een zinvolle dagbesteding op. Of het inspannend is? Dat hangt ervan af wat voor soort klussen je ambieert. Bezig gaan met de hoge-drukspuit kan ook prachtige resultaten opleveren, en doet geen zwaar lichamelijk beroep op je.

Ewald, we spraken al even over de voldoening die je uit het vrijwilliger-zijn haalt. Maar heb je ook een diepere motivatie?

Ik ben heel blij met mijn gezin en met mijn werk. Ik realiseer mij dat ik een bofferd ben, terwijl veel naasten door allerlei omstandigheden in de verdrukking of in onvoorziene situaties terecht komen. Vanuit mijn christelijke levensovertuiging wil ik mij naar de medemens toe graag sociaal bewogen en hulpvaardig opstellen.

(Hoe) zorgt MVT voor jou en je vrijwillige collega's?

Ik vind MVT een zorgvuldige 'werkgever', een goed georganiseerde club. Als kennismaking is men destijds bij mij thuis op bezoek geweest. Aan Ben, de eerdergenoemde verdeler van tuinklussen, kan ik altijd mijn wensen en voorkeuren kenbaar maken. De samenwerking loopt eigenlijk al die jaren prima. Als extraatje hebben we jaarlijks een gezellig vrijwilligersuitje. Kortom: ik ben positief over het samen optrekken en over de waardering die ik krijg.

Heb je tips voor wie overweegt om ook vrijwilligerswerk te gaan doen?

Tuinvrijwilliger worden moet je beslist eens uitproberen! Er zijn geen verplichtingen, bijv. dat je je committeert aan een bepaalde minimuminzet. Integendeel: iedere hulp wordt gezien als welkom. Verdere informatie is te vinden op www.mvtarnhem.nl.

Naar het overzicht