•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Overzicht Mantelzorgondersteuning Dementie in Arnhem

Als professional in zorg en welzijn kun jij het verschil maken in de dementiezorg door oog te hebben voor mantelzorgers. Samenwerken met en voor mantelzorgers leidt niet alleen tot minder overbelasting en uitval van mantelzorgers, maar ook tot betere zorg en betere kwaliteit van leven voor de mantelzorgers én de naaste met dementie voor wie wordt gezorgd.

Qua Ondersteuning hebben mantelzorgers behoeften aan: informatie, advies en begeleiding, emotionele steun, educatie, praktische hulp, respijtzorg & ontspannende activiteiten, financiële tegemoetkoming en materiële hulp.

Op de website van het Netwerk Dementie Arnhem en Omstreken (NDAO) staat sinds kort een digitaal overzicht waarin helder is weergegeven welke ondersteuningsmogelijkheden er bij ieder thema in Arnhem zijn.

Dit overzicht is geen statisch overzicht. Activiteiten komen, gaan en informatie hierover verandert. Essentieel dat dit in het overzicht aangepast wordt zodat het up-to-date is. Dat kan alleen met hulp van jou. Mocht je incorrecte informatie zien of aanvullende informatie weten, geef het door aan: m.kloet@mvtarnhem.nl

Ga naar digitaal overzicht mantelzorgondersteuning Dementie.

 

Naar het overzicht