•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Flyer: Samen in gesprek

Om toekomstbestendige mantelzorgondersteuning met elkaar organiseren is het noodzakelijk, naast het aanbod van individuele mantelzorgondersteuning, aan te sluiten bij de context: rollen, wensen en belangen,verwachtingen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen. Elkaars waarden, mogelijkheden en
beperkingen worden erkend en daar wordt naar gehandeld. Alleen richten op een individu is te smal. Een systemische, netwerkgerichte benadering is nodig. Zo bereiken we allen die met de zorg(en) te maken hebben, waaronder ook de jonge mantelzorgers.

Met die blik heeft MantelzorgNL, in samenwerking met Studio Familiezorg een praatplaat ontwikkeld. De praatplaat is ontwikkeld voor zowel mantelzorgers als voor de beroepskrachten. Het is tenslotte denkbaar dat naast mantelzorgondersteunende organisaties ook sociaal werkers en zorgorganisaties familiegesprekken willen faciliteren. N.B. En als we zeggen 'familiegesprek', dan bedoelen we dat breed. Ook mantelzorgers die geen familie zijn kunnen meepraten.

Merk jij dat er bij de zorgvrager of mantelzorger die je ondersteunt sprake is van onderlinge meningsverschillen binnen de familie over de zorg? Merk jij ontevredenheid over de situatie? Of zie je signalen van overbelasting? Jij als professional kunt families helpen met een familiegesprek. Om elkaar te kunnen begrijpen en om de zorg die nodig is goed met elkaar af te stemmen. Zodat zij rekening kunnen houden met elkaar en beter in balans kunnen blijven. 

Download de flyer "Samen in gesprek".

Naar het overzicht