•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Ga het gesprek aan met mantelzorgers

Wat ervaart de mantelzorger

Er zijn verschillende manieren om met mantelzorgers in gesprek te gaan. Hieronder vind je uitleg over 2 van deze vormen.

- het spiegelgesprek

- het waarderend interview

 

 

Het spiegelgesprek

Een vaak gebruikte manier is het Spiegelgesprek.
In een Spiegelgesprek ga je het gesprek aan met een aantal mantelzorgers tegelijkertijd. De mantelzorgers zitten in het midden in een kring. Daaromheen zitten betrokken professionals uit je organisatie. Zij mogen tijdens het gesprek alleen luisteren naar wat de mantelzorgers vertellen. Afsluitend mogen ze een aantal vragen stellen om meer verdieping te krijgen op onderwerpen, maar ze mogen geen tegenreactie of uitleg geven. Door op deze manier het gesprek aan te gaan ontstaat een veilige sfeer waarin mantelzorgers kunnen vertellen wat ze echt ervaren. In zo'n gesprek word je als organisatie dus een spiegel voorgehouden, vandaar de naam van deze vorm. Er zijn organisaties die hierbij kunnen begeleiden. Bijvoorbeeld door een gespreksleider te leveren. 

 

Waarderend interview

Een andere veelgebruikte vorm is het 'waarderend interview'. Neem de tijd om elkaar te bevragen. Het helpt om eerst echt even de tijd te nemen voor de verhalen van de een, en dan van rol te wisselen en de tijd te nemen voor de verhalen van de ander. Reken zeker 15 minuten per persoon.

Vraag: Kun je het verhaal vertellen van een moment waarop jij op zo’n manier hebt samengewerkt met anderen dat het echt een verschil maakte voor mantelzorgers? Een moment wat je energie gaf en wat je op de een of andere manier is bijgebleven.

 Vraag kort door met de volgende vragen:

  • Schets de situatie kort (wie, wat, waar).
  • Wat deed je in die situatie (met name: wat deed je wat werkte)?
  • Wat was het effect van jouw handelen (op anderen, op jezelf, op mantelzorgers …)?
  • Welke kwaliteiten heb je daarbij ingezet?
  • Wat kunnen we uit deze situatie leren over wat helpt om tot een (positief kernthema) te komen? Met andere woorden: wat zijn bouwstenen voor succes.

Alternatieve vraag indien je in gesprek wilt met een mantelzorger of een kerngroeplid die zelf mantelzorgervaring heeft.

Mantelzorg kan zwaar en veeleisend zijn, maar het kan ook betekenisvol en verrijkend zijn. Kun je het verhaal vertellen van een moment waarop jij als mantelzorger – hoe klein ook – iets nieuws over jezelf ontdekt hebt? Een moment wat je op de een of andere manier anders naar jezelf heeft doen kijken en/of waarin je iets nieuws over jezelf te weten bent gekomen.

 Vraag kort door met de volgende vragen:

  • Schets de situatie kort (wie, wat, waar).
  • Wat gebeurde er in de situatie? (met name: wat was nou net datgene waardoor jij iets ontdekte?)
  • Op welke manier heeft dit moment doorgewerkt in jouw leven? Wat heeft het in beweging gezet of verandert?
  • Wat kunnen we uit deze situatie leren over wat blijkbaar helpt om iets over jezelf te ontdekken als mantelzorger? Met andere woorden: wat zijn belangrijke ingrediënten om in het oog te houden?
Naar het overzicht