•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Onafhankelijke cliënt ondersteuning

Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Heb je begeleiding via de WMO, dan kun je bij Adviespunt Zorgbelang terecht voor onafhankelijke ondersteuning voor de zorgvrager en mantelzorger.  Dit bestaat uit informatie, advies en kortdurende ondersteuning op alle leefgebieden. De cliëntondersteuner is onafhankelijk, denkt met je mee en geeft gratis advies. Het richt zich op het versterken van de zelfredzaamheid en participatie. Voorbeelden waarin hulp kan worden geboden zijn: ondersteuning bij het keukentafelgesprek met het wijkteam, bij vraagstukken rondom participatie of bij de aanvraag van een voorziening. Iedereen kan beroep doen op kosteloze- en onafhankelijke cliëntondersteuning

Contactgegevens Zorgbelang: 088 - 92 94 074 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur) of via sociaaldomein@adviespuntzorgbelang.nl

Bekijk hier de flyer van Adviespunt Zorgbelang.

Wet langdurige zorg (Wlz) cliënt ondersteuning
Er is ook cliëntondersteuning voor mensen met een Wlz-indicatie.
Deze ondersteuning is gratis voor iedereen met een Wlz-indicatie, hun wettelijk vertegenwoordigers en mantelzorgers. Partijen die deze ondersteuning gratis bieden vind je op de website van Menzis Zorgkantoor en op: thuisinclientondersteuning. Je kunt ook bellen naar 088 222 42 42, op werkdagen van 8.30 tot 17.00.

 

Het Advies- en klachtenburo jeugdzorg 
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.
Allereerst luistert de vertrouwenspersoon naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Zo bereik je het AKJ
Bel naar 088 – 555 1000 of mail naar info@akj.nl
Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Het Advies- en klachtenburo jeugdzorg 
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.
Allereerst luistert de vertrouwenspersoon naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Zo bereik je het AKJ
Bel naar 088 – 555 1000 of mail naar info@akj.nl
Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Het Advies- en klachtenburo jeugdzorg 
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.
Allereerst luistert de vertrouwenspersoon naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Zo bereik je het AKJ
Bel naar 088 – 555 1000 of mail naar info@akj.nl
Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Naar het overzicht