•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Professionals & corona

De corona-tijd zorgt bij mantelzorgers voor extra fysieke belasting. Veroorzaakt doordat zorg en ondersteuning minder of anders geleverd wordt, dagactiviteiten en opvang afgeschaald zijn,  er minder bezoek komt en nieuwe hygiëne maatregelen extra aandacht en handelingen vragen. Daarnaast ervaren mantelzorgers ook extra psychische belasting. Met name vanwege angst voor besmetting van henzelf en/of de zorgvrager. En de ongewisheid over de duur van deze situatie.

Mantelzorgers waarvan de zorgvrager intramuraal woont en nu geen bezoek mogen ontvangen, ervaren nog eens een extra psychische druk.  Er komt dus meer op de schouders van mantelzorgers terecht. En dat vergroot de kans op overbelasting. Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers hun belangrijke (informele) zorgtaak kunnen blijven uitvoeren, is extra alertheid naar hen nodig.

Midden april heeft de overheid daarom de landelijke richtlijn Mantelzorgondersteuning afgegeven. Die is door de koepelorganisatie MantelzorgNL vertaald naar een algemene Mantelzorgladder. MVT Arnhem heeft deze twee uitgaven vertaald naar 9 praktische tips en adviezen voor zorgprofessionals in Arnhem: de MantelzorgOndersteuningsLadder – Arnhem (MOL Arnhem). Je vind de MOL Arnhem bij de tools: Handig! voor professionals.
Zo zorgen we er samen voor dat mantelzorgers in Arnhem deze enerverende tijd goed doorkomen!

De tips in de ondersteuningsladder zijn op alle mantelzorgers van toepassing. Hiernaast staan we graag nog even specifiek stil bij twee extra kwetsbare doelgroepen: de mantelzorger die zorgt voor iemand met dementie en de mantelzorger die zorgt voor iemand met GGZ-problematiek.

Tips voor lastige situaties in coronatijd

Bij deze coronagolf is te merken dat de sfeer en de houding van familie en het grote publiek minder positief is dan tijdens het begin van de coronatijd. Er lijkt een ‘corona moeheid’ te zijn ontstaan, en de lontjes zijn soms iets korter vanwege de uitzichtloosheid van de situatie. In deze tijd is het van groot belang om goed met elkaar in gesprek te blijven. Hieronder vind je enkele tips voor het voorkomen van lastige situaties en vind je linkjes naar voorbeelden van hulpmiddelen.

Het is goed om je te realiseren waarom in deze tijd de spanning soms snel kan oplopen:

  • Spanning ontstaat vaak als een situatie verandert en er onduidelijkheid ontstaat. Vanuit de organisatie kijkt men hier anders naar dan als medewerker. Voor de familie en bewoners brengt dit weer heel andere vragen met zich mee. Ieder denkt en praat vanuit zijn eigen perspectief.
  • Daarnaast speelt stress of spanning een rol. Medewerkers en familie kunnen in hun privé-situatie ook extra stress hebben (bv. over wel of niet corona hebben, scholen die tijdelijk dicht gaan, wegvallende activiteiten etc.). En dan is er nog de krapte bij personeel wegens ziekte en quarantaine, en ook nog extra regels.… Als je dit zelf als medewerker voelt, en een familielid ook gespannen is, kan onvrede of irritatie snel oplopen tot een gespannen situatie.
  • Als een situatie, zoals in de coronacrisis, onduidelijk is, is het fijn al de regels binnen de organisatie duidelijk zijn. Dat geeft houvast en op een bepaalde manier rust. Helaas is dit niet altijd zo en niet in alle organisaties. Vaak veranderen de regels in de loop van de tijd, wat ook weer voor onduidelijkheid kan zorgen.

Onderstaande tips kunnen helpen om lastige situaties te voorkomen:

  1. Luister naar de onrust van de familie en mantelzorger. Stel vragen aan hen. Als je iets meer te weten komt van het perspectief van de ander, kan dit het begin van een oplossing zijn.
  2. Realiseer je dat stress in deze coronatijd een rol kan spelen in je eigen reactie door bijvoorbeeld tijdgebrek, personeelsgebrek en hoge werkdruk.
  3. Onduidelijkheid kan ook een rol spelen; wat zijn de regels, weet de ander dit? Deze regels veranderen voortdurend en vaak zijn mensen niet goed op de hoogte van de veranderingen. Realiseer je dat wat voor jou duidelijk is, dit voor de ander niet zo hoeft te zijn.
  4. Bespreek met je leidinggevende of en wanneer je uitzonderingen mag maken op de regels. Je kunt dit dan ook uitleggen aan anderen die ook vragen hebben om een uitzondering te kunnen krijgen. Als jij je gesteund voelt, is dat voor jou en de andere partij beter.
  5. Soms kunnen praktische oplossingen helpen. Zijn faceshields (doorzichtige kap voor je gezicht) een alternatief voor een mondkapje? Zorg dat ze beschikbaar zijn en klaar liggen.
  6. Blijf altijd rustig, wat er ook gebeurt. Dit helpt enorm.

Voorbeelden van enkele hulpmiddelen:

Mantelzorger voor iemand met dementie

Op de website van Alzheimer Nederland staan veel tips hoe om te gaan met mensen met dementie en corona.

Als de zorgvrager voorheen naar de dagbesteding (DB) ging, houdt de DB actief (telefonisch) contact met de zorgvrager én de mantelzorger. SWOA levert 1x per week per cliënt een tasje met opdrachten, vermaak en ontspanningsmaterialen.

N.a.v de landelijke richtlijnen DB zijn de organisaties die DB aanbieden sinds 27 april aan het verkennen of en hoe ze weer open kunnen gaan voor hun cliënten. Met vragen kan de mantelzorger het beste direct schakelen met de organisatie die de DB levert.

De case manager dementie heeft nu een nog prominentere ondersteuningsrol. Ook als er problemen ontstaan ivm het wegvallen/minder zijn van de dagbesteding. Er kan eventueel (extra) individuele begeleiding thuis ingezet worden. Bijvoorbeeld voor aanbrengen dag-structuur en ontlasten mantelzorger (zie ook 1e punt). Is er (nog) geen case manager dementie aanwezig? Neem dan contact op met het Netwerk Dementie Arnhem en omstreken.

 Mantelzorger voor zorgvrager met GGZ problematiek

Propersona biedt gespecialiseerde online hulpverlening aan voor:

Mantelzorgers, telefonische spreekuren voor naasten van mensen met psychische problemen van 09.00 – 15.00 uur :
Maandag -> Lucinda Ippel (06–52189865)
Dinsdag -> Dominique Ebbeng (06–13110818)
Woensdag -> Irm Staarink  (06–46348745)

Gezinnen, telefonische spreekuren voor ouders met psychische problemen en hun kinderen van 13.00 – 17.00 uur:
Maandag -> Lisa Hendrickx (06–27209629)
Dinsdag -> Karin Ariës-Roelofsen (06–52674186)
Donderdag -> Dieke de Koning (06–31673133)

Kijk op de website van Propersona voor meer informatie.

  • Professionals & corona