•• Mantelzorgen doe je niet alleen ••

contact

Mantelzorg & NAH

Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) ontstaat na de geboorte (dus niet met, of rond de geboorte). Het kan ontstaan door verschillende oorzaken, maar leidt tot een breuk in de levenslijn. Door deze breuk is er sprake van een veranderd leven. Er is een tijd van vóór en een tijd ná het hersenletsel. Hersenletsel verandert mensen, bijna niemand wordt weer zoals hij of zij was.

NAH is geen diagnose maar een verzamelnaam van allerlei aandoeningen in het brein.

Er bestaat ook aangeboren hersenletsel. Dit is schade aan de hersenen die ontstaan is rond of na de geboorte, zoals zuurstofgebrek of een infectie.

Traumatisch hersenletsel
Bij traumatisch hersenletsel is het letsel ontstaan door een oorzaak buiten het lichaam. Voorbeelden zijn: een val van een trap, een botsing in het verkeer of een harde klap op het hoofd bij een vechtpartij etc.

Niet-traumatisch hersenletsel
Niet-traumatisch hersenletsel ontstaat door een proces in het lichaam. Voorbeelden van niet-traumatisch hersenletsel zijn: een beroerte/CVA, een infectie aan de hersenen/hersenvliezen, epilepsie, een tumor in het hoofd etc.

De mogelijke gevolgen van NAH
Er kunnen blijvende gevolgen zijn als gevolg van NAH, die zowel zichtbaar en/of onzichtbaar zijn.

De zichtbare, lichamelijke, functionele beperkingen vallen vaak direct op. Men heeft in de gaten dat er iets aan de hand is.

De onzichtbare gevolgen vallen vaak pas na verloop van tijd op. Vaak pas wanneer het ‘gewone’ leven opgepakt wordt. Het valt op dat dit anders gaat en kan moeilijk te begrijpen zijn.

De gevolgen kunnen voor iedereen verschillend zijn (in mindere of meerdere mate). Niet iedereen heeft met alle gevolgen te maken.

Aantal mensen met NAH
In Nederland krijgen jaarlijks naar schatting 140.000 (nieuwe) mensen te maken met een of andere vorm van hersenletsel als gevolg van bijvoorbeeld een herseninfarct, ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of operatie. Dat aantal betreft alleen betrokkenen zelf, niet de naaste omgeving. Ook de familie ondervindt vaak allerlei problemen. Dit betekent dat er jaarlijks minstens 140.000 mantelzorgers te maken krijgen met NAH.

MVT Arnhem heeft jou als mantelzorger voor iemand met NAH het volgende te bieden:

  • Jaarlijks organiseren wij de training ‘Zorgen voor een ander, begint bij jezelf’. Een training waarin je als mantelzorger leert om de balans tussen jouw draaglast en draagkracht te (her)vinden.

  • Jaarlijks is er een curus voor naasten die zorgen voor iemand met NAH.
  • Bijeenkomst waarbij het thema NAH centraal staat.

Voor deze activiteiten kijk in onze activiteitenkalender op deze site.

 

Meer informatie op:
www.hersenletsel.nl
www.hersenstichting.nl
www.nah.nl
www.breinlijn.nl
www.hersenz.nl